شهادت ام الئمه فاطمه الزهرا صدیقه کبری (س) آنکه با سوزاندن درب خانه اش جهان بشریت را از خوشبختی وسعادت تا به امروز محروم کرده اند برای انسان های مظلوم وستم دیده عالم تسلیت باد.