باقر العلم خدا آمد      شاهد دشت بلا آمد

پنجمین اختر زمین      عشق پاک شهدا آمد

میلاد با سعادت فرزند رسول خدا ص وشکافنده تمام علوم بر جهانیان مبارک باد .

کرامت های امام باقر علیه السلام :

یکی از اصحاب آن حضرت می گوید: در کوفه زنی را تعلیم قرائت قرآن می نمودم، با او اندکی شوخی کردم، پس چون خدمت آن حضرت شرف یاب شدم، ایشان مرا سرزنش کرد و فرمود: «هرکه در خلوت گناهی کند، حق تعالی به او اعتنایی نخواهد کرد، چه گفتی با آن زن؟» من صورت خود را از شرم پوشانیدم و توبه کردم، حضرت فرمود: «دیگر به این کار شنیع باز مگرد.»

 

احادیثی از امام باقر علیه السلام :

حیا و ایمان به یک ریسمان بسته اند هر کدام بروند دیگری دنبال آنست.

بر شما باد، ورع و اجتهاد و راست گویی و پرداخت امانت به صاحبش، حال [اگر صاحب آن[ نیک باشد یا بد، و اگر قاتل علی بن ابی طالب به من امانتی بسپارد، به او برمی گردانم.

بهترین عبادت، عفت شکم و دامن است.

بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب...