نگاهها برروی پرده سینما بود

فیلم شروع شد ،

تصویری از سقف یک اتاق،

دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق ،

....3، 4 ،5 ، ..... ، 8 دقیقه اول فیلم ،

فقط سقف اتاق بود.

صدای همه در آمد،

اغلب حاضران سینما را ترک کردند .

ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین.....

به جانباز قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید 

و در زیر نویس نوشته شده بود

"این تنها 8 دقیقه از زندگی این جانباز بود و شما طاقت آن را نداشتید "

 

برچسب ها : در حسرت شهادت  , انقلاب اسلامی  ,