گذشت آن زمان که 

نفت را طلای سیاه می گفتند ....

این روز ها 

طلا تویی 

سیاه هم چادرت .......

این سیاهی چادر است که می توانند

از تموم دخترانگی های صورتی تو مواظبت کند.

برچسب ها : حجاب  , جامعه اسلامی  , دست نوشته  , عفاف  , حیا  ,