با احترام 

با نمام وجودم ،

با تمام احساس و عاطفه ام ،

سلام می کنم به :

175 غــــــواص شــــهیـــــد

175 غیـــــور دست بستـــه

و سلامی به پایکی اشک به مــــــادران چشـــــم به راه آنها 

#سلام-بر175غواص-شهید

برچسب ها : در حسرت شهادت  , اسلام  , جامعه اسلامی  , دلنوشته  , دست نوشته  , حیا  ,