آهای مردی که

میگویی چادر نپوش

با رنگ سیاهش دلت میگیرد

این را بدان

من چادر را پوشیدم تا با رنگ سیاهش

دل تو بگیرد

تا از من نگاه برداری

من عروسک خیمه شب بازی نیستم

که در سیاهی شب

با هفت رنگ رنگین کمان

در نگاه تو ظاهر شوم ...


"سلامتی همه بانوان چادری صلوات"

برچسب ها : حجاب  , جامعه اسلامی  , دلنوشته  , دست نوشته  , عفاف  , حیا  ,