روز قیامت ، حضرت یوسف و حضرت مریم را به رخ گناهکارانی می کشند

که در اثر جوانی و زیبایی ، عفت خود را از دست داده اند ، و به گناه آلوده شده اند

، و به آنان می گویند:

اگر زیبایی باعث انحراف و علت تامه گناه بود ،

این دو بزرگوار هم باید آلوده می شدند ،

زیبایی اقتضا می باشد نه علت تامه !!!!    

استاد فاطمی نیا  

 

برچسب ها : حجاب  , جامعه اسلامی  , عفاف  , حیا  ,